Gratis online theoriecursus!

Autisme

En aanverwante stoornissen


Iedere keer opnieuw herhalen, daar draait het om als rijlessen worden gegeven aan mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen).

ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. Ongeveer bij 1 procent van de kinderen en volwassenen is er sprake van ASS. Onder de noemer ASS vallen verschillende stoornissen, bijvoorbeeld Klassiek Autisme, het syndroom van Asperger, en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader gespecificeerd). Deze mensen hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig en deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen. Er wordt bij klassiek autisme gesproken van een drietal hoofdkenmerken, namelijk kwalitatieve beperkingen op het gebied van sociale interacties, kwalitatieve beperkingen op het gebied van communicatie, en beperkte patronen van gedrag en belangstelling.

De kern van autisme is feitelijk een andere manier van denken en waarnemen . Er zijn verschillende vormen van autisme bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS. Iedere vorm heeft bepaalde kenmerken en dat vraagt om steeds andere vaardigheden en omgangsvormen van de instructeur. De instructeur zal tijdens zo'n rijles als het ware een autistische bril moeten opzetten om van daaruit les te kunnen geven.

Mensen met autisme hebben problemen met communicatie, sociale interactie en inleving. Dit is geen onwil maar onmacht. Om deze reden lopen de rijlessen volgens een vast stramien. Mensen met autisme volgen instructies soms letterlijk op, denken vaak zwart/wit, zien de context niet, hebben moeite met generaliseren en een andere manier van waarnemen. Hun informatieverwerking verloopt totaal anders en hier moet dus zorgvuldig mee worden omgesprongen. Ze hebben veel behoefte aan structuur, en houden van duidelijkheid.

De rij-instructeur moet rust uitstralen op zijn stemgebruik letten en vooral de uitzonderingen op regels moeten benoemen. Verder moet hij steeds zo volledig mogelijk, consequent en helder zijn, daarnaast moet hij structuur bieden en veel herhalen want daar draait het vooral om. De lessen verlopen volgens vastgestelde protocollen waaraan de cursisten houvast hebben. Begonnen wordt altijd met de WH-methode, wat gaan we doen, hoe, waar, wanneer en met wie. Het uiteindelijke doel is dat ze zo vergevorderd moeten zijn dat ze zich juist ook bij onverwachte dingen goed weten te redden. Ook zonder de instructeur moeten ze zich straks in het verkeer weten te redden.

Als iemand zich aanmeldt volgt er eerst altijd een intake gesprek. Tijdens dit intakegesprek komen diverse zaken aan de orde zoals het verkrijgen van een eigen verklaring (verklaring van geschiktheid.) Hier is een hele procedure voor en het zal enige tijd duren en geld kosten voor men wel of niet het groene licht krijgt om te starten met de opleiding. Lespunt rijopleidingen zal u helpen om deze procedure te doorlopen. Ondertussen maakt de cursist kennis met de auto en na een les of 5 kan de instructeur inschatten of je wel of niet verder kunt. Een rijtest onder het toezicht van een deskundige van het CBR is verplicht. Deze bekijkt of men verantwoord en zelfstandig kan rijden in een auto met een beperking. Daarnaast wordt gekeken of de cursist in een schakelauto mag rijden of in een automaat moet rijden. Deze rijtest is geen examen, maar bepaalt wel of men door kan gaan met de opleiding al in schakel- of automaat auto. Het examen rijbewijs B zal worden afgenomen door een examinator (AA)die gespecialiseerd is op dit gebied, en dezelfde opleiding heeft genoten als de uw instructeur. De eisen zijn dezelfde als die voor een gewoon rijexamen, er wordt echter anders met de kandidaat omgegaan. Vanaf juni 2013 is ook voor mensen ASS (in welke vorm dan ook) een herkeuring niet meer nodig. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal dit nog gebeuren.

Alleen mensen waarbij Autisme of een aanverwante aandoening officieël is gediagnostiseerd komen in aanmerking voor deze speciale opleiding en examen.

Een rijopleiding van iemand die autisme heeft duurt vaak 2x zo lang als van iemand zonder autisme. Gemiddeld zal een autist tussen de 70 en 90 rijlessen nodig hebben. Dit komt vooral omdat er in kleine blokken gewerkt wordt. Hiervoor is een speciaal werkboek ontwikkeld dat iedere autist meekrijgt en waarin alle opdrachten(scripts), notities etc, in staan. Pas als men één onderdeel onder de knie heeft gaat men naar het volgende toe. Iemand met autisme is heel snel overvoerd met informatie waardoor hij/zij volledige kan blokkeren en dat is niet de bedoeling.

Om te zorgen dat de 3-hoeksverhouding leerling - instructeur - ouder zo stevig mogelijk wordt, maakt Lespunt Rijopleidingen gebruik van een on-board camera systeem ( Alleen als hiervoor toestemming wordt gegeven door cursist en/of ouders). Hierdoor kan een rijles worden opgenomen en later op een pc of tablet worden bekeken. Ouders kunnen dan altijd terugzien wat hun kind in de rijles heeft meegemaakt. Daar waar de verwerking van een rijles invloed heeft op het gedrag (naderhand) van hun kind is er de mogelijkheid om terug te kijken wat er eventueel gebeurd is. Deze gebeurtenissen kunnen, al dan niet in het bijzijn van de instructeur, besproken worden.

Voor de instructeur het les geven aan mensen met Autisme zeer intensief is en vraagt het de nodige concentratie, maar tegelijkertijd is het ook heel leuk en geeft het heel veel voldoening.

Naast het lesgeven aan mensen met Autisme heeft Lespunt Rijopleidingen zich ook gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.

Mensen met ADHD hebben weer een andere aanpak nodig om tot resultaat te komen en ook zij zitten bij Lespunt rijopleidingen op de juiste plaats.

Vanaf 1 juni 2013 zijn de eisen romdom ADHD gewijzigd. Een keuring is niet meer noodzakelijk er is ook geen beperking voor de geldigheid van het rijbewijs meer.

ADHD of PDD-NOS? Informeer naar de mogelijkheden bij Lespunt Rijopleidingen en het CBR – publicatie EV/CBR.

Meld je aan!