Gratis online theoriecursus!

BE rijbewijs of niet


Bron: Politie Hoekse Waard

Vanmorgen is er proces-verbaal opgemaakt tegen een bestuurster die niet over het juiste rijbewijs (in dit geval E achter B) beschikte. Omdat er kennelijk nogal wat onduidelijkheden over zijn, hieronder de link naar een pagina waar alles uitgelegd wordt. Let op: het gaat over "papieren" gewichten, dus wat voertuigen en aanhangwagens MOGEN wegen!

De boete als u niet het juiste rijbewijs hebt bedraagt € 340 (+ € 9 administratiekosten) [K 055]             Indien er bedrijfsmatig gereden wordt is dit ook nog een economisch delict. Oplopend tot € 2500 per gebeurtenis

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/met-welk-rijbewijs-mag-ik-een-motorvoertuig-met-aanhangwagen-besturen