VCA Basis  

Met het behalen van het B-VCA certificaat toon je als uitvoerend medewerker zonder leidinggevende rol aan, dat je de basiskennis bezit om veilig en gezond werkzaam te zijn in risicovolle omgevingen. Je bent kortom in staat om vroegtijdig risicovolle situaties te herkennen en hiernaar te handelen, zodat een arbeidsongeval wordt voorkomen.

Deze kennis pas je na het behalen van het diploma toe volgens de VGM Checklist Aannemers Basisveiligheid en de geldende Arbo Wet- en regelgeving.

VCA VOL

 Als operationeel leidinggevende op een VCA-locatie heb je de verplichting om in het bezit te zijn van het diploma veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA). Dit geldt vaak ook voor ZZP-ers die werkzaam zijn op VCA-locaties.

Met het behalen van het VOL-VCA certificaat toon je als leidinggevende aan, dat je de basiskennis bezit om alle medewerkers veilig en gezond werkzaam te laten zijn in risicovolle omgevingen. Je bent dan ook in staat om vroegtijdig risicovolle situaties te herkennen en hier de juiste acties aan te koppelen om ongevallen te voorkomen. Denk hierbij aan het opstellen van een bedrijfsnoodplan en het houden van safety meetings aan de hand van een toolbox.

Dit alles pas je toe aan de hand van de in de cursus opgedane kennis over VCA-bedrijfscertificering en de bijbehorende (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor de opleiding VCA.

× Bereikbaar via WhatsApp